AVÍS LEGAL

C

En virtut de la Llei 3/2018 del 5 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides en aquesta comunicació, estan incorporades dins d’un fitxer responsabilitat de l’empresa mercantil BAIARDS S.L., CIF: B61922399, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 31534, Foli 113, Full Nº B192943, Inscripció 1. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de baiards.eu, i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a BAIARDS S.L., de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a BAIARDS S.L. o a tercers.

BAIARDS S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de BAIARDS S.L..

Amb els límits establerts a la llei, BAIARDS S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de BAIARDS S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de BAIARDS S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, BAIARDS S.L. no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de BAIARDS S.L. o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de BAIARDS S.L..

Així mateix, per accedir als serveis que BAIARDS S.L. ofereix a través del web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’allò establert a la LOPD 3/2018, del 5 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de BAIARDS S.L., amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’acció, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a PASSATGE INDÚSTRIA, S/N, 08212 SANT LLORENÇ DE SAVALL (BARCELONA) o bé, enviant un correu electrònic a info@baiards.com.

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a que BAIARDS S.L. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. En cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a BAIARDS S.L., a l’adreça esmentada anteriorment o al correu electrònic info@baiards.com, manifestant la seva voluntat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per BAIARDS S.L. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de BAIARDS S.L. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. BAIARDS S.L. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se BAIARDS S.L. tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a BAIARDS S.L., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació. BAIARDS S.L. ha obtingut la informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, BAIARDS S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. BAIARDS S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

BAIARDS S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas BAIARDS S.L., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió.